Prenumerata

czasopism medycznych
na 2017 r.
Na wszystkie pytania w sprawie prenumeraty odpowiedzi udzieli Państwu Urszula Wyrzykowska
(22 836-96-69 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 16.00 lub drogą mailową u.wyrzykowska@borgis.pl)
Wypełniając poniższy formularz pierwszy z zamówionych numerów czasopisma otrzyma Pani/Pan za pobraniem, opłacając prenumeratę przy odbiorze przesyłki. Koszt pobrania - 15,00 zł. Kolejne numery przesyłać będziemy, w miarę ich ukazywania się, przesyłką zwykłą.
Istnieje też możliwoć opłacenia zamówionej prenumeraty na konto. Wówczas zamawiający ponosi tylko koszt prenumeraty,
a Wydawca czasopisma wysyła na własny koszt.


Prenumeruję (ilość prenumerat):
Postępy Nauk Medycznych
cena - 550 zł (w tym 5% VAT)
szt.
Postępy Nauk Medycznych - PDF
cena - 380 zł (w tym 23% VAT)
szt.
www.pnmedycznych.pl
New Medicine
cena - 230 zł (w tym 5% VAT)
szt.
New Medicine – PDF
cena - 100 zł (w tym 23% VAT)
szt.
www.newmedicine.pl
Postępy Fitoterapii
cena - 160 zł (w tym 5% VAT)
szt.
Postępy Fitoterapii – PDF
cena - 80 zł (w tym 23% VAT)
szt.
www.postepyfitoterapii.pl
Medycyna Rodzinna
cena - 130 zł (w tym 5% VAT)
szt.
Medycyna Rodzinna – PDF
cena - 80 zł (w tym 23% VAT)
szt.
www.medrodzinna.pl
Nowa Pediatria
cena - 130 zł (w tym 5% VAT)
szt.
Nowa Pediatria – PDF
cena - 80 zł (w tym 23% VAT)
szt.
www.nowapediatria.pl
Nowa Medycyna
cena - 180 zł (w tym 5% VAT)
szt.
Nowa Medycyna – PDF
cena - 90 zł (w tym 23% VAT)
szt.
www.nowamedycyna.pl
Nowa Stomatologia
cena - 190 zł (w tym 5% VAT)
szt.
Nowa Stomatologia – PDF
cena - 100 zł (w tym 23% VAT)
szt.
www.nstomatologia.pl
Dane do rachunku (pola zaznaczone * należy wypełnić):
Imię i nazwisko lub
Pełna nazwa firmy:
*
Kod:*
Miasto:*
Ulica:*
Nr domu, mieszkania:*
NIP: (dla firm *)
Adres e-mail:*
Specjalizacja:

Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan otrzymywać wydawnictwa pod inny adres to prosimy wypełnić poniższe pola:
Imię i nazwisko lub
Pełna nazwa firmy:
Kod:
Miasto:
Ulica:
Nr domu, mieszkania:

Forma zapłaty (przy zamówieniu czasopism PDF tylko przedpłata na konto):
Pobranie pocztowe
Przedpłata na konto
Numer konta:
Borgis Sp. z o.o.
Bank Pekao S.A.
19 1240 6175 1111 0000 4567 1522


Wykaz zamówionych prenumerat:

Wartość zamówienia zł

Gdyby Pani/Pan miała/miał jakieś dodatkowe uwagi to prosimy je wpisać w poniższe pole:

Przed wysłaniem zamówienia proszę kliknąć w "Sprawdź zamówienie"!
Copyright © Borgis Sp. z o.o.